Γλυπτική με τον Στέλιο Σάρρο

Υπεύθυνος τμήματος: Στέλιος Σάρρος

This slideshow requires JavaScript.

Βιογραφικό: http://www.2formotion.net/steliossarros/index.html

work available from : http://www.2formotion.net/steliossarros/id1.html

web blog info : http://2formotion.wordpress.com/stelios_sculpture/

http://2formotion.wordpress.com/athens-news_-cleanjunkies/

εικόνες από γλυπτά σπουδαστή

http://annasarlis.wordpress.com/ceramic-sculpture/

Γλυπτική:

Δευτέρα 17.00-21.00

Πέμπτη 10.00-14.00

Πέμπτη 17.00-21.00

 

This slideshow requires JavaScript.

Γλυπτική με μοντέλο εκ του φυσικού:

Παρασκευή 17.30-21.30

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s