Ιστορία της Αρχιτεκτονικής με την Αμαλία Παπαϊωάννου

Ιστορία Αρχιτεκτονικής με την Αμαλία Παπαϊωάννου

Σύγχρονες πόλεις

Αρχιτεκτονική: η τέχνη του σχεδιασμού κτιρίων και άλλων κατασκευών καθώς και της δημιουργίας του περιβάλλοντος, όπου ζει ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους κανόνες της αισθητικής κάθε εποχής. 2. Η δομή, το σχέδιο μιας κατασκευής. 3. Το σύνολο των αρχιτεκτονικών έργων μιας συγκεκριμένης εποχής, μιας περιοχής, ενός λαού ή ενός ρυθμού.

[Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ.]

Η εξασφάλιση προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα και ασφάλειας αποτελούν πρωταρχικές ανθρώπινες ανάγκες. Από τις πρώτες σπηλιές και βραχοσκεπές μέχρι τους σύγχρονους ουρανοξύστες, ο άνθρωπος επεμβαίνει στον χώρο, τον δομεί, τον οργανώνει και τον διακοσμεί σύμφωνα με τις ανάγκες του, τα διαθέσιμα μέσα και την αισθητική της εποχής του.

Στα φετινά μαθήματα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής εξετάζουμε τη δημιουργία της σύγχρονης πόλης. Μέσα από μελέτες περιπτώσεων και την ανάλυση θεωρητικών κειμένων, εξερευνούμε τις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού, τοπικού και παγκόσμιου, μορφής και λειτουργίας, παράδοσης και νεωτερικότητας, κοινωνίας και μνήμης στον σύγχρονο αστικό ιστό. Τα μαθήματα συμπληρώνονται από  επισκέψεις εκτός αίθουσας. Βασικές αρχές των μαθημάτων είναι η ενεργητική συμμετοχή και η συζήτηση.

 

Αμαλία Παπαϊωάννου

Δρ Ιστορίας Τέχνης

Κάθε Τετάρτη 20:00-22:00

Αρχιτεκτονική 1

 

Advertisement