Φωτογραφία με την Δήμητρα Ζήρου

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μία θεωρητική μελέτη επάνω στην εξέλιξη της τέχνης της φωτογραφίας, από την ανακάλυψή της έως τις μέρες μας, μαθαίνοντας για την εξέλιξη όχι μόνο της τεχνικής αλλά και της αισθητικής της φωτογραφίας, μέσα από τα έργα πολύ σημαντικών φωτογράφων. Παράλληλα ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει φωτογραφικές ασκήσεις επάνω σε συγκεκριμένα project / οπτικές ασκήσεις, συνδυάζοντας τεχνικά και αισθητικά θέματα.
Σε μία εποχή που στον κόσμο της εικόνας όλα γίνονται τόσο αυτόματα και εύκολα,
θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιό βαθιά, σε αυτή την τόσο υπέροχη τέχνη!

Δήμητρα Ζήρου

*Κάθε Τρίτη 18.00-20.00 -τμήμα αρχαρίων
20.00-22.00 -τμήμα προχωρημένων

 

Φωτογραφίες μαθητών:

This slideshow requires JavaScript.